Veelgestelde vragen

Als je gaat scheiden, heb je vaak veel vragen. We zetten de meest veelgestelde vragen over echtscheiding en mediation voor je op een rij. Staat jouw vraag er niet bij? Bel of mail gerust, we helpen je graag.

 

+ Mediation

+ De scheiding

+ Scheiden met kinderen

+ Het convenant

+ Stiefplancoaching

Mediation

• Wat is mediation?

De Nederlandse vertaling van mediation is bemiddeling. De basisgedachte van mediation is dat partijen zelf, onder leiding van een onafhankelijke derde (de mediator/ bemiddelaar), een geschil oplossen. In een scheidingssituatie betekent dat, dat jullie samen met een mediator om de tafel gaan zitten om in goed overleg tot afspraken te komen. Jullie gaan samen op zoek naar oplossingen die voor jullie beiden aanvaardbaar zijn. Er wordt gezocht naar een win-winsituatie.

Vooral als jullie samen kinderen hebben, is het belangrijk dat jullie ook na de scheiding goed met elkaar kunnen blijven communiceren. Mediation werkt in de regel het beste wanneer er op neutraal terrein, denk aan het kantoor van de mediator of elders op locatie, wordt afgesproken.

Lees ook:
Veelgestelde vragen over scheiden met kinderen

 

• Wat is het verschil tussen mediation en een rechtszaak?

In een mediationtraject ga je samen op zoek naar een oplossing. Bij een rechtszaak beslist de rechter. Een mediator leidt de gesprekken tussen partijen in goede banen en zorgt ervoor dat iedereen kan uiten wat voor hem of haar belangrijk is. Een mediator is onpartijdig en spreekt ook geen oordeel uit. Wanneer je een geschil voorlegt aan een rechter, dan zal die een op de wet- en regelgeving gebaseerd oordeel geven. En dat is niet altijd per se de beste oplossing.

Een mediationtraject is bovendien veelal stukken goedkoper, sneller en prettiger. Voor iedereen.

 

• Kan ik via mediation scheiden zonder advocaat?

Ja. Een mediator helpt je om al jullie afspraken vast te leggen in een ouderschapsplan en convenant, en regelt de juridische afwikkeling. In de wet is het zo geregeld, dat alleen een advocaat een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank mag indienen. Scheiden Zonder Zorgen zorgt ervoor dat alle benodigde stukken – door een advocaat – naar de rechtbank worden gestuurd. Dit is slechts een formaliteit. Dus kun je scheiden zonder advocaat? Ja, maar in theorie kunnen we nog niet helemaal zonder 😉

Lees ook: Kun je gratis scheiden?

 

• Wat is een MfN registermediator?

Iedereen kan zich mediator noemen. In het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) staan alleen mediators ingeschreven die aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Scheiden Zonder Zorgen voldoet aan alle eisen, mag de beschermde titel MfN registermediator voeren én beschikt over een ‘familie-accreditatie’.

Zo weet je zeker dat jouw MfN registermediator de juiste opleiding heeft, aan de vereisten voor permanente educatie van de MfN voldoet en constant wordt beoordeeld op kwaliteit. De aantekening Accreditatie Familie Mediation betekent dat een specialisatieopleiding ‘familiemediation’ met goed gevolg is doorlopen. Zo kun je ook voor familie-conflicten, verstoorde verhoudingen, erfeniskwesties en/of allerhande andere familie- en/of partnerproblematiek bij ons terecht.

• Wat is een mediationovereenkomst?

De mediationovereenkomst is een document dat door betrokken (ex-)partners en de mediator wordt ondertekend en waarin afspraken staan over de spelregels waaronder het mediationproces of bemiddelingstraject zal plaatsvinden.

 

• Wat als mijn partner geen mediation wil?

Deelname aan mediation is vrijwillig. Het is dus niet mogelijk om de (ex-)partner te dwingen tot mediation. Mediation is bedoeld om partners of ex-partners in spe samen afspraken te laten maken, die ook in de toekomst goed houdbaar zijn. Daarvoor zijn beide partijen aan tafel nodig. Mocht een van de partijen écht niet willen, dan is het ook mogelijk om – via een advocaat – een eenzijdig verzoek tot echtscheiding in te dienen bij de rechtbank. Of alsnog allebei naar een advocaat te stappen. Gelukkig komt dat na een mediationtraject slechts zelden voor.

Scheiding

 

• Wat komt er bij een scheiding allemaal kijken?

Kies je voor een scheidingstraject met een mediator, dan komen alle van toepassing zijnde zaken vanzelf voorbij. Alles wordt in overleg met jullie, van A tot Z geregeld. Denk aan:

 • Boedelscheiding (verdeling van alle gezamenlijke bezittingen en schulden)
 • Ouderschapsplan (afspraken over en verdeling van de zorg over jullie kinderen)
 • Partneralimentatie
 • Budgetplanning voor zicht op je financiële situatie ná de scheiding
 • Bankzaken, verzekeringen & belastingen
 • Toeslagen wijzigen of aanvragen
 • Convenant
 • Indienen van het gezamenlijk verzoek tot (echt)scheiding
 • Inschrijving van de scheiding in de registers van de burgerlijke stand

 

• Wanneer zijn we gescheiden?

Zodra de uitspraak van de rechter is ingeschreven in de burgerlijke stand, zijn jullie officieel gescheiden. Zijn jullie alleen gescheiden van tafel en bed, dus blijven jullie getrouwd maar gaan jullie apart wonen? Dan is de scheiding pas officieel als de scheiding is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister.

Lees ook: Wat is een scheiding van tafel en bed?

 

• Kun je gratis scheiden?

Blijf je onder een bepaalde inkomensgrens, dan wordt een groot deel van ons honorarium vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand. Dat betekent dat het volledige mediationtraject én de juridische afwikkeling van jullie scheiding voor een gering bedrag – in het gunstigste geval is dat € 96,50 p.p. – wordt afgewikkeld. Als je kijkt naar het totale kostenplaatje, dan is dat zo goed als gratis scheiden.

Kun je dat bedrag om welke reden dan ook – bijvoorbeeld omdat jullie onder bewind staan of in de schuldsanering zitten – echt niet betalen? Laat het ons weten. Er is altijd een oplossing.

 

• Kan ik in Nederland scheiden van mijn buitenlandse partner?

Ja. Je kunt bij de Nederlandse rechter – via een online scheiding, scheidingsmediation of advocaat – gezamenlijk een echtscheiding aanvragen van je buitenlandse partner als:

 • Je allebei in Nederland woont
 • Je allebei Nederland als laatste verblijfplaats hebt gehad en een van beide partners hier blijft
 • Een van beiden in Nederland woont

Dat een echtscheiding in Nederland geregeld kan worden, betekent niet altijd dat dan ook het Nederlands recht van toepassing is. Scheiden Zonder Zorgen zoekt het graag voor je uit.

 

• Mijn partner woont in het buitenland, ik in Nederland. Kan ik nu scheiden?

Ook het ontbinden van een ‘internationaal huwelijk’ komt regelmatig voor. In welke gevallen kan je scheiden van een partner die in het buitenland woont? En aan welke voorwaarden moet je voldoen? Neem vrijblijvend contact met ons op om je persoonlijke situatie te bespreken, Scheiden Zonder Zorgen helpt je graag op weg.

 

• Wij zijn in het buitenland getrouwd. Kunnen we in Nederland scheiden?

Dat ligt eraan. Als je in het buitenland bent getrouwd en het huwelijk is in Nederland geregistreerd, dan kun je in Nederland het huwelijk laten ontbinden. Is het buitenlandse huwelijk niet in Nederland geregistreerd, dan zijn er extra voorwaarden om de Nederlandse rechter het huwelijk te laten ontbinden. Scheiden Zonder Zorgen helpt jullie daar graag bij.

 

• Wat is een scheiding van tafel en bed?

Wanneer je van tafel en bed scheidt, blijf je officieel met elkaar getrouwd, maar spreek je af om niet langer met elkaar in een huis te wonen. Net als bij een gewone echtscheiding zullen jullie afspraken moeten maken over onder meer de inboedel, de verdeling van het vermogen, alimentatie – en als er minderjarige kinderen zijn moet er verplicht een ouderschapsplan worden opgesteld. Deze afspraken worden – net als bij een reguliere scheiding – via een gerechtelijke procedure door de rechter getoetst.

Zijn jullie getrouwd in (beperkte) gemeenschap van goederen? Dan wordt dit bij een scheiding van tafel en bed omgezet naar een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden. Bij een geregistreerd partnerschap is scheiden van tafel en bed niet mogelijk.

Lees ook: Hoe kan ik mijn geregistreerd partnerschap ontbinden?

 

• Wij zijn al gescheiden van tafel en bed, hoe kan ik het huwelijk ontbinden?

Je kunt een eenzijdig of gezamenlijk verzoek tot ontbinding indienen. Een gezamenlijk verzoek mag altijd, een eenzijdig verzoek tot ontbinding van het huwelijk pas 3 jaar na de officiële scheiding van tafel en bed.

 

• Mijn partner wil niet scheiden. En nu?

Wil je partner niet meewerken aan de mediation en/of scheiding? Dan kun je een advocaat benaderen om namens jou een ‘eenzijdig verzoek tot echtscheiding’ in te dienen bij de rechtbank. Daarin geef je aan waarom je het huwelijk wilt ontbinden. Je partner krijgt vervolgens 6 weken de tijd om eventueel bezwaar in te dienen. Daarna buigt de rechter zich over het verzoek en volgt (eventueel na een aantal zittingen) uitspraak.

 

• Wij hebben een geregistreerd partnerschap. Hoe werkt het dan, als je uit elkaar gaat?

Is er sprake van een geregistreerd partnerschap, dan werkt het nagenoeg hetzelfde als bij de ontbinding van een huwelijk. De mogelijkheden om te scheiden zijn als volgt: online scheiden, scheiden in een weekend, scheiden via een regulier mediationtraject of scheiden met hulp van een advocaat. Elke optie heeft z’n voor- en nadelen.

Zijn er geen minderjarige kinderen betrokken? Dan kan de ontbinding van het geregistreerde partnerschap – na ondertekening van het convenant – direct worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Lees ook: Op welke manieren kan ik scheiden?

 

• Op welke manieren kan ik scheiden?

Dat ligt aan de situatie en in hoeverre jullie nog met elkaar door een deur kunnen. Onderstaand een grove verdeling van de mogelijkheden:

Zijn jullie nog redelijk on speaking terms? Dan is online scheiden of scheiden in een weekend wellicht een mooi alternatief voor het reguliere mediationtraject. Kunnen jullie wel wat hulp gebruiken om tot goede afspraken te komen? Dan is scheidingsbemiddeling of mediation een uitstekende manier om jullie huwelijk of samenzijn te ontbinden. Dat kan echter alleen als beide partners bereid zijn vrijwillig daaraan mee te werken.

Wil jij of jouw partner geen mediation en is er écht geen gesprek meer mogelijk? Dan horen online mediation via e-mail of scheiden via een advocaat nog tot de mogelijkheden. Meer weten over online mediation en scheiden via de mail? Bel, app of mail gerust!

Lees ook: Wat kan ik doen om een vechtscheiding te voorkomen?

 

• Kan ik beter scheiden via een mediator, of met tussenkomst van een advocaat?

De snelste, goedkoopste manier om te scheiden is om dat online te doen. Onder begeleiding van een mediator (op afstand) worden alle afspraken op papier gezet en de nodige documenten opgesteld. Het gezamenlijke verzoek aan de rechtbank wordt – via onze advocaat – bij de rechtbank ingediend.

De meest gebruikte manier is scheiden via een scheidingsbemiddelaar, ook wel scheidingsmediator of scheidingsmakelaar genoemd. Onder begeleiding van een onafhankelijke, deskundige partij komen jullie snel tot goede afspraken. En alles wordt geregeld: van de alimentatieberekening en een slimme budgetplanning tot en met het opstellen van het ouderschapsplan, het convenant en het indienen van het scheidingsverzoek bij de rechtbank. Kunnen jullie elkaar écht niet meer luchten of zien? Dan is online mediation per e-mail ook nog een optie. Onze (online) mediators zijn je graag van dienst.

Het gebeurt bijna nooit, maar het kán: het mediationtraject loopt spaak. Er is geen gesprek meer mogelijk, jullie komen er niet uit. Dan kun je ervoor kiezen om ieder een advocaat in de arm te nemen. Deze situatie is verre van ideaal: een echtscheidingsprocedure via een advocaat kost over het algemeen veel tijd, geld en veroorzaakt gedurende een langere periode de nodige stress. Saillant detail: je hebt niet direct invloed op hoe de scheiding uiteindelijk geregeld gaat worden, de rechter bepaalt.

 

• Welke vormen van scheiding zijn er?

 • Uit elkaar gaan
 • Ontbinden van een geregistreerd partnerschap
 • Echtscheiding
 • Scheiding van tafel en bed
 • Ontbinding van huwelijk na scheiding van tafel en bed

Lees ook: Wij hebben een geregistreerd partnerschap. Hoe werkt dat dan, als je uit elkaar gaat?

 

• Een flitsscheiding, bestaat dat nog?

Tussen 2001 en 2009 was het mogelijk om snel, buiten de rechter om, te scheiden via een zogenaamde flitsscheiding. Een gemeenteambtenaar zette het huwelijk om in een geregistreerd partnerschap waarna dit snel ontbonden kon worden door bijvoorbeeld een notaris. Door een wetswijziging is deze manier van scheiden niet meer mogelijk en kan een huwelijk of geregistreerd partnerschap alleen worden ontbonden via de rechter. Toch wordt de term ‘flitsscheiding’ nog regelmatig gebruikt als een scheiding in een zeer kort tijdsbestek wordt geregeld.

Willen jullie ook snel scheiden? Laat het ons weten. Het kan al in een weekend geregeld zijn.

 

• Wat kan ik doen om een vechtscheiding te voorkomen?

Een vechtscheiding is in de meeste gevallen een scheiding waarbij een kind is betrokken en de ouders ernstige conflicten hebben. De belangen van het kind verdwijnen uit beeld en het kind wordt ingezet in de onderlinge strijd tussen de ouders. Mediation helpt om de communicatie tussen de ouders te verbeteren. Verder zal de mediator de belangen van het kind te allen tijde beschermen.

Ook als er uitsluitend sprake is van twee partners – en geen kinderen – kan een scheiding zonder de juiste begeleiding resulteren in een vechtscheiding. Wil je een vechtscheiding voorkomen? Schakel een [mediator] in, laat je principes varen en wees bereid om water bij de wijn te doen. Dan komen we er samen uit. Echt.

Scheiden met kinderen

 

• Hoe kan ik mijn kinderen zoveel mogelijk ontzien?

Een scheiding heeft een grote impact of kinderen, hoe dan ook. Beperk de gevolgen en kies voor een ‘kindvriendelijke scheiding’ met de scheidingsmediators van Scheiden Zonder Zorgen:

✓ Ervaren MfN-registermediators
✓ Gecertificeerd familie mediators
✓ Erkend KIES-mediator (Kinderen In Echtscheidings Situaties)
✓ Stiefoudercoach
✓ Tevreden cliënten & succesvolle trajecten

Want jullie gaan weliswaar uit elkaar, maar blijven altijd de ouders van je kinderen. En die gun je het allerbeste. Toch?

 

• Is een ouderschapsplan verplicht?

Dat ligt eraan. Het opstellen van een ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:

 • Ouders die getrouwd zijn
 • Ouders die een geregistreerd partnerschap hebben
 • Samenwonende ouders die samen het ouderlijk gezag over een (of meer) kind(eren) hebben

Lees ook: Wat is een convenant?

 

• Wat staat er in een ouderschapsplan?

In het ouderschapsplan staan allerhande praktische afspraken over hoe jullie na de scheiding de zorg en opvoeding gaan regelen. Denk aan:

 • Omgang
 • Alimentatie
 • Financiën
 • Communicatie
 • School
 • Huiswerk
 • Sport
 • Verzekeringen
 • Medische zorg
 • Reizen
 • Vakanties
 • Verjaardagen

… en eventuele andere zaken die jullie belangrijk vinden om in het ouderschapsplan op te nemen. Zodra jullie je handtekening onder het ouderschapsplan zetten, is het ouderschapsplan rechtsgeldig. Zijn jullie getrouwd of is er sprake van een geregistreerd partnerschap? Dan wordt het ouderschapsplan samen met het gezamenlijke verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. Als jullie alleen hebben samengewoond, dan hebben jullie geen gezamenlijk gezag over de kinderen en is een ouderschapsplan niet verplicht. Wél aan te raden.

 

• Gelden de afspraken in het ouderschapsplan voor altijd?

Ja en nee. In het ouderschapsplan staan alle afspraken over de verzorging, opvang en opvoeding van jullie kinderen. En afspraken zijn er niet voor niets. Maar… kinderen groeien. Situaties veranderen. Wellicht is er sprake van een nieuwe partner en/of een nieuw samengesteld gezin, raakt een van de ouders werkloos, of gaat verhuizen. Daarom is het goed om bij een gewijzigde situatie en/of periodiek het ouderschapsplan nog even door te nemen. Om te kijken hoe alles in de praktijk loopt, en of er nog afspraken moeten worden aangepast.

Lees ook: Wat is co-ouderschap?

 

• Wat is het verschil tussen een zorgregeling en een omgangsregeling?

Als jullie als ouders het ouderlijk gezag hebben, spreken jullie een zorgregeling af. Deze regeling bevat afspraken over hoe jullie als ouders de zorgtaken en opvoedingstaken verdelen. Als maar een van de ouders het ouderlijk gezag heeft, spreken jullie een omgangsregeling af. De ouder zonder gezag mag het kind blijven zien, maar is niet verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van het kind.

 

• Wat houdt ouderlijk gezag precies in?

Een ouder die het gezag over een kind heeft, moet het kind verzorgen en opvoeden. Daarnaast mag de ouder officiële handelingen uitvoeren voor het kind. Denk aan het zetten van een handtekening voor de aanvraag van een paspoort of het geven van toestemming voor een operatie. Moeders krijgen vanaf de geboorte automatisch het ouderlijk gezag over hun kind. Voor vaders en partners hangt het van de situatie af. Onze scheidingsexperts vertellen je er graag meer over.

 

• Wat is co-ouderschap?

Bij co-ouderschap zijn de zorg- en opvoedtaken gelijk verdeeld. De daarover gemaakte afspraken, zijn vastgelegd in een ouderschapsplan.

Volgens de belastingdienst ben je co-ouder als:

 • Een kind ten minste drie hele dagen per week bij de ene of de andere ouder is
 • Een kind om en om een week bij de ene of de andere ouder woont

Lees ook: Wat is een stiefouderplan?

 

• Heb ik recht op omgang met mijn kind, na de scheiding?

Ja, maar uitsluitend in uitzonderlijke gevallen als er ernstige bezwaren zijn. Bijvoorbeeld als de omgang een gezonde ontwikkeling van het kind in de weg staat, of als betreffende ouder niet geschikt, of in staat is tot omgang. Uiteindelijk bepaalt de rechter of het omgangsrecht of bezoekrecht van betreffende ouder – al dan niet tijdelijk – wordt ontzegd.

 

• Wat is een kindgesprek?

Bij veel scheidingen zijn kinderen betrokken, maar worden ze niet betrokken. Heel gek eigenlijk. Want wat vindt je kind eigenlijk van de situatie? Wil hij of zij liever bij papa, of mama wonen? Wat vindt hij/zij nu écht van de voorgenomen zorgregeling, en met welke emoties of uitdagingen stoeit hij/zij? Bij Scheiden Zonder Zorgen staan de kinderen centraal. Bij veel mediationtrajecten maken we – in overleg en indien gewenst – dan ook regelmatig gebruik van een kindgesprek.

Er wordt alleen gekozen voor een kindgesprek als het kind daar zelf ook open voor staat. Tijdens zo’n kindgesprek kan je kind bij de mediator aangeven wat zijn of haar wensen zijn, is er ruimte voor vragen en emoties. Er wordt niet geoordeeld, alleen geluisterd en alles wordt vertrouwelijk behandeld. Zijn er punten waarover je kind mee wil beslissen? Een stem in wil hebben? Dan koppelen we dat naar jullie terug. Een kindgesprek wordt door kinderen over het algemeen als zeer prettig, een opluchting, ervaren.

Convenant

 

• Wat staat er in het convenant?

In een (echtscheidings)convenant staan alle afspraken die je bij een scheiding maakt. Denk daarbij onder meer aan afspraken over partneralimentatie, de woning en pensioenafspraken. Afspraken over de kinderen worden in een ouderschapsplan gezet.

Lees ook: Wat staat er in een ouderschapsplan?

 

• Is het voldoende dat we onze afspraken vastleggen in een convenant?

Het is verplicht en verstandig, maar niet voldoende. Verder moet je, binnen 2 jaar na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand, aan betreffende pensioenverstrekker(s) doorgeven dat jullie zijn gescheiden en welke afspraken jullie hebben gemaakt. De pensioenuitvoerder betaalt dan bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd aan elk van jullie het pensioen uit. Geef je niets door binnen 2 jaar? Dan wordt het volledige ouderdomspensioen uitbetaald aan degene die het heeft opgebouwd.

Lees ook: Wat is bijzonder partnerpensioen?

 

• Het convenant is getekend. Is de scheiding nu geregeld?

Bijna. Na het ondertekenen van het convenant dient Scheiden Zonder Zorgen jullie gezamenlijke verzoek tot echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap – via onze advocaat – in bij de rechtbank. Op basis van het verzoek besluit de rechter uiteindelijk of de scheiding definitief kan worden gemaakt. Dit proces duurt ongeveer 1 tot 3 weken. Zodra de scheiding – de echtscheidingsbeschikking – is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, zijn jullie officieel gescheiden.

*Als er kinderen betrokken zijn, dan is het [ouderschapsplan] een verplicht onderdeel van het convenant.

 

• Wij wonen samen en gaan uit elkaar. Moet ik dan ook een convenant laten opstellen?

Dat is afhankelijk van jullie situatie. Hebben jullie geen kinderen en geen hypotheek? Dan (in principe) niet. Zijn of waren jullie samenwonende ouders en hebben jullie gezamenlijk gezag? Dan is het ouderschapsplan wel verplichte kost. Precies weten waar je aan toe bent? Bel, mail of app gerust.

 

• Tot welke leeftijd betaal je kinderalimentatie?

De alimentatieplicht geldt tot je kind 18 jaar wordt. Dat betekent echter niet dat de onderhoudsplicht komt te vervallen. De onderhoudsverplichting loopt door tot het moment waarop je kind 21 jaar wordt. Die verplichting heet dan alleen geen kinderalimentatie maar ‘bijdrage in de kosten voor levensonderhoud en studie’ – een financiële ondersteuning voor jongmeerderjarigen die naar behoefte wordt vastgesteld.

Lees ook: Wat onderhoudsplicht?

 

• Wat is onderhoudsplicht?

Ex-echtgenoten en (geregistreerde) ex-partners hebben een onderhoudsplicht en opzichte van elkaar. Ofwel: je moet – indien nodig – financieel voor elkaar blijven zorgen. In elk geval voor je kinderen tot 21 jaar, maar ook als je ex-partner bijvoorbeeld te weinig inkomen heeft. Je betaalt dan (tijdelijk) partneralimentatie.

Kies je voor een mediationtraject bij Scheiden Zonder Zorgen, dan is de alimentatieberekening – evenals het ouderschapsplan en een budgetplanning voor na de scheiding – een van de vele aspecten van het dienstenpakket.

Lees ook: Hoe wordt partneralimentatie berekend?

 

• Wat is partneralimentatie?

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, ben je volgens de wet verplicht elkaar financieel te onderhouden. Je hebt recht op partneralimentatie als je na de scheiding onvoldoende inkomen hebt om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Die verplichting loopt overigens ook door na de scheiding of ontbinding van het partnerschap.

Lees ook: Tot welke leeftijd betaal je kinderalimentatie?

 

• Hoe wordt partneralimentatie berekend?

Bij de berekening van de partneralimentatie kijken we zowel naar de financiële situatie van de alimentatieontvanger (behoefte) als naar de financiële situatie van de alimentatiebetaler (draagkracht). Hoe hoog de partneralimentatie is, dat kunnen jullie in onderling overleg met elkaar bepalen. De alimentatieberekening is – net als een goede financiële planning voor na de scheiding – vast onderdeel van het mediationtraject bij Scheiden Zonder Zorgen. De vastgestelde partneralimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Lees ook: Zicht op je financiële situatie na de scheiding

 

• Hoe lang heb je recht op partneralimentatie?

Voor partneralimentatie die is afgesproken na 1 januari 2020 geldt een duur van maximaal 5 jaar. Er zijn drie uitzonderingen mogelijk:

 • Als je samen kinderen hebt, stopt de partneralimentatie pas als het jongste kind 12 jaar is geworden
 • Is er sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap van minimaal 15 jaar en krijgt de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar AOW? Dan duurt de alimentatieplicht totdat de alimentatiegerechtigde AOW ontvangt
 • Als je bent geboren op of voor 1 januari 1970, je huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar heeft geduurd en het langer dan 10 jaar duurt voordat je AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan is de alimentatieduur 10 jaar

De partneralimentatie eindigt van rechtswege:

 • Als de vastgestelde of onderling afgesproken termijn eindigt
 • Na het overlijden van een van de ex-partners
 • Als de alimentatiegerechtigde trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen

 

• Wat is bijzonder partnerpensioen?

Als je uit elkaar gaat, houdt de ander recht op het partnerpensioen dat tijdens de relatie is opgebouwd. Dat pensioen ontvangt de ex-partner pas op het moment dat degene die het pensioen heeft opgebouwd, overlijdt. Partnerpensioen wordt ook wel nabestaandenpensioen genoemd.

Stiefplancoaching

 

• Wat is stiefplancoaching?

Een stiefplancoach ondersteunt en begeleidt samengestelde gezinnen met het vormen van een nieuw, harmonieus gezin. Want dat kan nog weleens een uitdaging zijn.

 

• Wat is een stiefouderplan?

Een stiefouderplan is vergelijkbaar met een ouderschapsplan, maar dan voor jullie nieuwe, samengestelde gezin.

 

• Voor wie is stiefplancoaching geschikt?

Een groot deel van de samengestelde gezinnen valt na verloop van tijd weer uit elkaar. Allerhande aspecten kunnen roet in het eten gooien, als oorzaak wordt vaak ‘de kinderen’ genoemd. Stiefplancoaching is voor elk samengesteld gezin die – in welke zin dan ook – wel wat inzicht, tips en tools kunnen gebruiken. Samen leggen we heldere afspraken vast in een stiefouderplan. Van een samengesteld gezin met strubbelingen, naar ‘one big happy family’. Althans, dat is de doelstelling 😉

 

• Wanneer schakel je stiefplancoaching in?

Elke situatie is anders, elk samengesteld gezin heeft z’n eigen uitdagingen. In praktische en emotionele zin. Scheiden Zonder Zorgen geeft jullie graag meer inzicht in de situatie, welke conflicten en emoties er spelen én geven jullie als (stief)ouders tips en tools waarmee jullie kunnen werken aan meer eenheid en harmonie.

Factoren die jullie nieuwe situatie (kunnen) negatief beïnvloeden zijn:

 • (Stief)kinderen
 • De rolverdeling tussen ouder en stiefouder
 • Verschillende opvoedregels & -inzichten
 • Verschillende gezinsculturen
 • Verschillende levensfases
 • De rol van en afspraken met ex-partners

Lees ook: Wat is een stiefouderplan?

 

• Wat staat er in een stiefouderplan?

Een stiefouderplan is vergelijkbaar met een ouderschapsplan, maar dan voor jullie nieuwe, samengestelde gezin.
Samen met Scheiden Zonder Zorgen maken jullie een stiefouderplan, waarin allerhande afspraken staan over wat je van elkaar verwacht, wat je belangrijk vindt, welke huis- en opvoedregels jullie hanteren en welke rol de ex-partners en/of ex-schoonfamilie in jullie leven – en dat van je kinderen – spelen. We nemen alle belangrijke elementen mee, waardoor het stiefouderplan meer duidelijkheid geeft en een belangrijke richtlijn vormt in jullie (nieuwe) gezinsleven. In grote richtlijnen en/of tot in detail, afhankelijk in hoeverre jullie dat zelf graag willen uitwerken. Uiteraard wordt het stiefouderplan afgestemd op de reeds vastgelegde afspraken in eerder getekende ouderschapsplannen met ex-partners.

 

• Wat kost een stiefouderplan?

Een stiefouderplan is onderdeel van een stiefplancoaching-traject en bestaat uit een vijftal sessies met een van onze mediators. De prijs van een stiefplancoaching-traject is € 750, inclusief studiemateriaal en stiefouderplan.

 

• Hoe lang duurt stiefplancoaching?

Een mediation- of coachingstraject voor samengestelde gezinnen duurt gemiddeld zo’n 5 sessies. We leggen de tijdens de sessies gemaakte afspraken vast in een stiefouderplan, volledig gericht op het samengestelde gezin. Het stiefouderplan is jullie handboek, een duidelijke richtlijn die jullie nieuwe situatie én de onderlinge communicatie een mooie boost kan geven. Voor een succesvolle toekomst, samen.