14 februari 2021

Vechtscheiding en ondertoezichtstelling

Vechtscheiding om de zorgverdeling van de kinderen: voorkom dit!

Jaarlijks wordt er zo’n 7000 tot 8000 keer een ondertoezichtstelling uit gesproken door een rechter. Dit is een direct gevolg van de situatie waarin ouders die gaan scheiden er niet samen uit komen hoe de zorg te verdelen voor hun kinderen. De uit de hand gelopen conflicten tussen de ouders vormen dan een bedreiging voor de ontwikkeling van de betrokken kinderen. De Raad voor Kinderbescherming adviseert een ondertoezichtstelling als de, al dan niet door de rechter opgelegde omgangsregeling niet of onvoldoende wordt uitgevoerd.

Ouders hebben een bepaalde periode geen rechtstreeks contact met elkaar.
Ook niet per mail of telefoon) alle communicatie verloop via een gezinsvoogd.

Ondertoezichtstelling.

Jeugdbescherming ontvangt per kind begeleid door een jeugdbeschermer  jaarlijks ongeveer €10.000,-. Gemeenten waar het betreffende gezin woont betalen deze kosten. Radioprogramma Pointer onderzocht dit en concludeerde dat gemeenten jaarlijks 66 tot 88 miljoen uitgeven aan de begeleiding van vecht-scheidende ouders.

Ondertoezichtstelling geldt voor een bepaalde periode, die na evaluatie opnieuw verlengd kan worden. Er zijn voorbeelden bekend waarin de ondertoezichtstelling opliep tot wel 5 jaar!

Ouders betalen mee  aan hulpverlening bij vechtscheiding

Er gaan nu stemmen op om, ouders een deel van de rekening van de ondertoezichtstelling zelf te laten betalen.

Ouders die met elkaar maar blijven vechten om de kinderen, mogen zelf ook bijdragen aan de kosten die dat met zich meebrengt.

Maar hebben ouders die aangewezen zijn op hulptrajecten van jeugdzorg wel baat hierbij?

Het is de bedoeling dat ouders minder ruzie met elkaar maken. En meer en vooral beter met elkaar praten. In de praktijk echter ontstaan veel frustraties. Door de grote hoeveelheid hulpaanbieders. Steeds maar weer  opnieuw hun verhaal  moeten doen.

Het radioprogramma Reporter Radio besteed hier aandacht aan. Bovendien wordt in de rapportage geschetst dat de hulptrajecten nauwelijks effect hebben.

Scheidingsmediation

Zou het niet veel zinvoller zijn om ouders tijdens het regelen van de scheiding veel beter te ondersteunen?  Te helpen om in het belang van hun kinderen tot een uitvoerbare en vooral aanvaardbare omgang te komen?

Immers, vechtscheidingen kennen geen winnaars en juist de kinderen van vechtscheidende ouders die in deze situatie terechtkomen zijn per definitie de grote verliezer.

Een geaccrediteerde MfN familiemediator is ervoor opgeleid om mensen die uit elkaar gaan, met elkaar te laten praten. Afspraken te laten maken over de zaken die betrekking hebben op de scheiding. Ook als ouders het niet met elkaar eens zijn over de zorg voor de kinderen is het in ieder geval de moeite waard ze te laten begeleiden door een mediator om te voorkomen dat de weg van Jeugdzorg en ondertoezichtstelling ingeslagen wordt.

Hulp bij scheiden?