23 januari 2021

Scheiden bij een psychische aandoening

Scheiden Zonder Zorgen bij psychische aandoening

Scheiden Zonder Zorgen wordt vaak benaderd voor het regelen van een scheiding, waarbij minstens één van de partners een psychische aandoening heeft. Misschien hebben jij en/of je partner kenmerken van, of een diagnose als AD(H)D, ASS, narcisme of bijvoorbeeld een angst-, bipolaire- of borderline stoornis. Deze aandoeningen kunnen grote invloed hebben op je naasten en het dagelijks leven. Juist in een scheidingsperiode is het belangrijk om begeleid te worden door een professional met de juiste kennis en ervaring. “Doordat ik als gekwalificeerd mediator goed ben opgeleid en door de ervaring met trajecten waarbij sprake was van dergelijke aandoeningen, weet ik waar ik rekening mee moet houden.”

Als mediator breng ik veiligheid, duidelijkheid en rust. Ik geef jullie de benodigde informatie om tot praktische oplossingen en afspraken te komen. Naast het behandelen van juridische vraagstukken spelen ook emoties een belangrijke rol binnen het traject. “Je zoekt een balans en neemt beide partijen even serieus, zodat je in mediation samen de eindstreep haalt.” vertelt Petra Lap. Zo kun je de toekomst weer met vertrouwen tegemoet.

Mijn hulp bij scheiden

AD(H)D of ASS en scheiden

Wanneer jij en/of je partner AD(H)D of ASS hebben, vraagt een scheidingstraject om extra structuur, eenduidige afspraken en heldere communicatie. Jullie beleven de scheiding waarschijnlijk heel verschillend. Het is een lastige periode voor zowel degene met als degene zónder AD(H)D of ASS. Het kan daarom erg waardevol zijn om samen te werken met een mediator die ervaring heeft met deze aandoeningen om het proces voor jullie beide zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Scheiden met kinderen met AD(H)D of ASS

Overigens komen dergelijke aandoeningen ook voor bij kinderen. Dat vraagt een andere aanpak bij het opstellen van het ouderschapsplan. Kinderen raken in de war van de scheiding van hun ouders. En juist voor kinderen met ADHD en Autisme is structuur, duidelijkheid en rust extra belangrijk. Door de scheiding waarin kinderen veel moeten wisselen tussen ouders en voortdurend opnieuw moeten wennen aan verschillende gezinsculturen is dat voor kinderen met ADHD of ASS nog veel moeilijker. Zelfs als je goede afspraken met elkaar gemaakt hebt over de zorgverdeling. Juist daarom is het belangrijk om hier vooraf zo goed mogelijk op in te spelen.

Gratis kennismaken?

Narcisme en scheiden

Scheiden van een partner is altijd een moeilijk proces. Wanneer er sprake is van narcisme is dit éxtra lastig. Om de scheiding zo goed mogelijk te laten verlopen is het heel zinvol om samen mediation te doen. Door de extra uitdagingen die het scheiden van een partner met narcisme met zich meebrengt, is het belangrijk om een ervaren mediator in te schakelen. Iemand die een stapje terug kan zetten, gedrag herkent en zich er niet door laat beïnvloeden.

Ik blijf in alle gesprekken neutraal en onpartijdig en zorg ervoor dat belangen en behoeften van álle partijen op tafel komen en even zwaar meewegen in de afspraken die gemaakt worden in het scheidingsconvenant en/of het ouderschapsplan.

Angst-, bipolaire of borderline stoornis

Als je een angst- bipolaire- of borderline aandoening hebt, dan ben je extra kwetsbaar voor heftige gebeurtenissen zoals een scheiding. Onder invloed van stress kunnen emoties in een conflictsituatie soms hoog oplopen en het denken en gedrag beïnvloeden. De beslissing om te willen scheiden van een partner met een van deze aandoeningen is een moeilijk proces. Onvermogen, verdriet, schaamte, maar ook het verlangen naar rust en ruimte voor de andere partner kunnen een rol spelen. Een mediator helpt om samen met jullie afspraken te maken voor de toekomst, met een zo goed mogelijke uitkomst voor beide partijen.

Inschatten, aanpassen en onpartijdig zijn

Wanneer jij en/of je partner een psychische aandoening hebben, brengt dit tijdens een scheidingsproces vaak extra moeilijkheden met zich mee. De kans dat jullie deze periode verschillend ervaren is heel groot. Juist om die reden is het belangrijk om samen met een mediator te werken aan een uitkomst die werkt voor beide partners.

Een mediator helpt jullie met communicatie en op juridisch gebied en begeleidt jullie bij het maken van afspraken. Er wordt gekeken naar oplossingen die aansluiten bij jullie specifieke situatie en wensen. Als mediator begeleid ik dit proces, maar neem hierin zelf geen beslissingen.

Door mijn ervaring met psychische stoornissen binnen mediation, kan ik situaties goed inschatten, pas ik mij hierin aan en zorg ik ervoor dat onpartijdigheid voorop staat, zodat iedereen zich gehoord voelt.

In alle gevallen vind ik het belangrijk dat mediation succesvol is. Daar wil ik samen voor gaan!

Hulp bij scheiden?