23 januari 2021

Scheiden bij een psychische aandoening

Scheiden Zonder Zorgen bij psychische aandoening

Scheiden Zonder Zorgen wordt vaak benaderd voor het regelen van een scheiding, waarbij één van de partners een psychische aandoening heeft. “Je zoekt een balans en neemt beide partijen even serieus, zodat je in mediation de eindstreep haalt.”

Autisme, Narcisme of ADHD

Met een psychische aandoening wordt doorgaans narcisme, autisme of ADHD bedoeld. “Doordat ik als gekwalificeerd mediator goed ben opgeleid en door de ervaring met trajecten waarbij sprake was van dergelijke aandoeningen, weet ik waar ik rekening mee moet houden. Ik kan snel inschatten hoe ik met iemand om moet gaan, zodat geen van beide partijen boos wordt of zich onbegrepen voelt. De kunst is om beiden even te serieus nemen”, vertelt Petra Lap.

Aanpassen, inschatten en onpartijdig zijn

De partner die de aandoening niet heeft, heeft vaak het gevoel op achterstand te staan omdat deze tijdens de relatie meerdere malen ‘om de tuin is geleid’. “De angst is dan dat ik bijvoorbeeld ook ingepakt word door de charme en vriendelijkheid van die ander. Daar blijf ik echter van weg doordat ik onpartijdig ben en mijn blik niet laat vertroebelen. Als je een narcist op een directe manier een spiegel voorhoudt, is de kans op afbreuk groot. Ook raakt het mij niet als een autist zich totaal niet kan inleven of doordat een ADHD’er chaotisch is en maar een korte spanningsboog heeft. Ga je er dan hard in, dan wil iemand niet meer praten en ben je nog verder van huis. Ik moet inschatten of iemand in staat is afspraken te maken en de consequenties ervan kan overzien. Ik wil het mediation proces in alle gevallen tot een goed einde brengen.”

Scheiden met kinderen met ADHD of Autisme

Overigens komen dergelijke aandoeningen ook voor bij kinderen. Dat vraagt een andere aanpak bij het opstellen van het ouderschapsplan. Kinderen raken in de war van de scheiding van hun ouders. En juist  voor kinderen met ADHD en Autisme is structuur, duidelijk en rust extra belangrijk. Door de scheiding waarin kinderen veel moeten wisselen tussen ouders en voortdurend opnieuw moeten wennen aan verschillende gezinsculturen is dat juist voor kinderen met ADHD of Autisme nog veel moeilijker. Zelfs als je goede afspraken met elkaar gemaakt hebt over de zorgverdeling.

Hulp bij scheiden?
scheiden-zonder-zorgen-scheidingsmediation harderwijk