Het bemiddelingstraject

Hoe ziet zo’n bemiddelingstraject er dan uit? We zetten het graag – in grote lijnen – voor je op een rij:

1. Mediationovereenkomst

Tijdens de eerste afspraak ondertekenen we samen de mediationovereenkomst. Daarin staan allerhande praktische afspraken over het bemiddelingstraject. Denk aan hoe het wordt vormgegeven, wat de doelstelling(en) en daaraan verbonden kosten zijn.

2. Bemiddelingssessies

Bij een mediationtraject zijn over het algemeen 5 sessies nodig om tot goede afspraken te komen. Die afspraken leggen we vast in de vaststellingsovereenkomst, ook wel het (echtscheidings)convenant genoemd. Zijn jullie ouders? Dan is het ouderschapsplan een wezenlijk onderdeel daarvan.

3. Tussentijdse verslaglegging

Na elke mediationsessie ontvang je een kort en bondig verslag. Hierin staat in grote lijnen wat er besproken en/of afgesproken is. Zo kun je het na de sessie – op een rustig moment – nog eens goed nalezen.

4. Onderhandeling & afronding

Welke oplossingen en mogelijkheden zijn er allemaal? En welke voorwaarden vinden jullie belangrijk? Samen kijken we naar de juiste, gepaste oplossingen en naar de haalbaarheid daarvan. Zijn alle betrokkenen tevreden met de uitkomst? Dan leggen we de gemaakte afspraken vast in het convenant (de vaststellingsovereenkomst) en – als er kinderen betrokken zijn – het ouderschapsplan.

5. De scheiding

Het is zover. De afrondende fase gaat in. We dienen de nodige stukken via onze advocaat in bij de rechtbank en de scheiding wordt in gang gezet. Door het mediationtraject liggen er heldere afspraken, waarover in de toekomst geen misverstanden meer kunnen ontstaan. Wel zo prettig.

6. Periodieke update (optioneel)

Indien gewenst plannen we na de scheiding jaarlijks een afspraak om waar nodig eventueel afspraken – bijvoorbeeld aangaande het ouderschapsplan – te updaten. Want de wereld verandert continu, jullie situaties en levensfases ook.

Een scheidingsbemiddelingstraject neemt – van kennismaking tot en met het ondertekenen van het ouderschapsplan en/of convenant – ongeveer 8 weken in beslag. Ligt een van de partners dwars of verloopt de communicatie toch wat stroever? Dan kan het natuurlijk iets langer duren. Komen jullie daarentegen snel tot afspraken? Dan is online scheiden of scheiden in een weekend wellicht een optie. Weten wat het beste bij jullie en de situatie past? Neem gerust contact met ons op.

Veelgestelde vragen
Mediation bij Scheiden Zonder Zorgen
Scheidingsmediation in Apeldoorn

Onderdeel van de bemiddelingsovereenkomst is de geheimhoudingsverklaring: Tijdens het gehele mediationtraject geldt absolute geheimhouding voor alle betrokkenen, zodat eenieder vrij kan spreken en het vertrouwen waar mogelijk kan worden hersteld. Dat geldt ook voor kindgesprekken. Wel zo’n fijn idee.

Maak afspraak