12 juni 2020

Noodkreet door Jeugdzorg: meer vechtscheidingen!

Het aantal vechtscheidingen groeit

In sommige regio’s speelt in 70 procent van de dossiers ruzies tussen ouders in een scheiding (vechtscheiding) een rol.

Dit is een toename van 50 tot 60 % ten opzichte van de situatie voordat de Coronacrisis uitbrak.

Kinderen zitten er middenin

Ruziënde ouders die het maar niet lukt om door één deur te gaan. Ouders die aan een stuk ruziemaken en elkaar negeren.  Voortdurend tegen de kinderen slecht praten over de andere ouder.

Kinderen die heel erg bezig zijn ervoor te zorgen dat de ene ouder er niet achter komt wat deze over hem of haar vertelt.

De situatie kan voor kinderen zo gevaarlijk worden, dat een rechter OTS (Ondertoezichtstelling) op kan leggen. Het ouderlijk gezag wordt hierdoor beperkt. Een jeugdzorginstelling voert de ondertoezichtstelling uit.

Dat wil je toch niet voor je kinderen? Hoe hoog de spanningen ook oplopen, ouders hebben altijd het belang van de kinderen voor ogen. Maar hoe zorg je ervoor dat je dit belang niet ondergeschikt maakt aan de hoogopgelopen emoties? Dat je niet als eerste aan jezelf denkt door je boosheid en verdriet?

Een aantal tips

In deze tijd waar we toch nog overwegend thuis zijn en je dus veelal dicht in de buurt verblijft van je partner kun je door onderstaande tips de spanningen zoveel mogelijk proberen te beperken:

  • Zorg voor regelmaat. Deel je dag in. In samenspraak met de andere huisgenoten kun je ervoor zorgen dat jullie je niet onnodig veel hoeft te irriteren aan anderen.
  • Maak afspraken. Over waar jij, je partner, of de kinderen terecht kunnen als het toch even niet lukt en de sfeer helemaal uit de bocht vliegt.
  • Spreek je uit. Zijn er ruzies of discussies? Vaak komt dit doordat er zorgen zijn. Als de rust weer is gekeerd, bespreek de zorgen met elkaar. Bedenk oplossingen. Maar doe dit niet in het heetst van de strijd. Dan lukt het niet om naar elkaar luisteren.
  • Stap weg. Neem een time-out als de controle kwijt is. Maakt niet wie van jullie de beheersing verliest. Ga op afstand, weg uit de situatie. Ga naar een andere ruimte of maak een wandeling. Gun jezelf of de ander de tijd om af te koelen.
  • Zoek hulp. Ga op zoek naar iemand die naar je kan luisteren. Die vragen die leven,beantwoordt. Ga op internet naar bijvoorbeeld deluisterlijn.nl of www.mindkorrelatie.nl. Kinderen kunnen terecht bij de Kindertelefoon: www.kindertelefoon.nl

Ondanks dat het in sommige situaties heel moeilijk is, kiest toch een steeds grotere groep ouders die uit elkaar gaan voor co-ouderschap. Ook kiest een steeds groter wordende groep ouders ervoor om na de scheiding vlak bij elkaar in de buurt te blijven wonen. Van de groep ouders die in 2015 scheidden, bleef ruim 43 % minder dan 2 km bij elkaar vandaan wonen. En ruim 22 % woonde na de scheiding tussen 2 en 5 km bij elkaar vandaan. Drie jaar  later woonde 60% van deze groep nog steeds op deze afstand van elkaar.

De basis voor goed functionerend co-ouderschap wordt wellicht gelegd in de periode vóór de scheiding. Door als ouders op een goede manier met elkaar om te blijven gaan, leg je met samen een robuuste basis voor de toekomst. Voor de kinderen en voor elkaar!

De mediators van Scheiden Zonder Zorgen ondersteunen jullie daar graag bij!