20 april 2020

Jij wilt scheiden en je partner niet?

Janine uit Harderwijk belde me; “Ik wil scheiden. Alleen mijn man Henk niet.”
“Kan ik jou als mediator inschakelen om voor mij de scheiding te regelen, zonder Henk erbij?”

Ik heb Janine uitgelegd dat ik als mediator beide partijen ondersteun bij het regelen van de scheiding. Dat ik zonder Henk erbij niet voor haar op kan treden.

Als Janine toch de scheiding wil indienen, zal ze een advocaat moeten inschakelen.

Een eenzijdige scheiding. Wat is dat?

In de situatie van Janine en Henk, was Janine degene die wilde scheiden. Henk niet. Heel vervelend voor Henk misschien, maar hij zal Janine in haar plan niet tegen kunnen houden. Ook niet als Henk niet mee wil werken. En totaal geen actie onderneemt. Janine kan namelijk een advocaat inschakelen die een eenzijdig verzoekschrift indient bij de rechtbank. Een eenzijdige scheiding is dus het verzoek om de scheiding uit te spreken, afkomstig van één van beide partijen.

Nevenvoorzieningen

Tegelijk met het verzoek om de echtscheiding uit te spreken wordt ook het verzoek om nevenvoorzieningen ingediend. Nevenvoorzieningen zijn zaken die te maken hebben met de echtscheiding. Denk daarbij aan de zorg en opvoeding van de kinderen, alimentatie, de gezamenlijke woning,enz.

Kan Henk bezwaar maken?

Henk ontvangt een kopie van het eenzijdig verzoekschrift.  Henk kan zeker bezwaar maken tegen het echtscheidingsverzoek.  Dat bezwaar noemen we een verweerschrift. Een verweerschrift moet binnen 6 weken ingediend worden. Door een advocaat. Henk heeft dus ook een advocaat nodig.

In het verweerschrift kan staan dat Henk het helemaal niet eens is met een echtscheiding. Maar hij kan ook aangeven onder welke voorwaarden hij wel akkoord gaat met een scheiding.

Zou Henk helemaal niets van zich laten horen, dan doet de rechter uitspraak over het echtscheidingsverzoek. Maar ook over bijvoorbeeld de omgang met de kinderen en alimentatie.

Moet je naar de rechtbank toe?

Ja. Janine en Henk krijgen beiden een oproep voor een zitting. En de gelegenheid om hun standpunt toe te lichten. De rechter beoordeelt of er een kans is dat partijen er met de hulp van een mediator toch ‘uit gaan komen’.  Als dat zo is, wordt de procedure bij de rechtbank ingetrokken.

Een zitting van de rechtbank die gaat over een echtscheiding is niet openbaar. En vindt plaats zonder publiek.

De uitspraak. En dan?

Een paar weken na de zitting doet de rechter een uitspraak. Tenzij Janine en Henk alsnog besloten hebben om met behulp van een mediator afspraken te maken over de scheiding. Dan is er geen uitspraak. Als er wel een uitspraak is door de rechter, dan ontvangen Janine en Henk deze via hun eigen advocaat. De uitspraak van de rechter ligt vast in een beschikking.

Pas als de beschikking is opgestuurd naar en vastgelegd bij de gemeente waar het huwelijk is voltrokken, is de echtscheiding een feit.

Janine was blij met de uitleg die ik haar gaf over het indienen van een eenzijdig scheidingsverzoek. Ook begreep ze dat het beter was om Henk nog wat tijd te gunnen om aan haar beslissing te gaan scheiden te wennen. 2 maanden later belde ze weer op, voor het maken van een kennismakingsafspraak. Janine en Henk hadden beiden ingezien dat ze beter onder begeleiding van een mediator afspraken konden maken en de scheiding regelen….