24 juni 2022

Is alimentatie verplicht?

Ja, bij een scheiding is het betalen van alimentatie in principe verplicht.

Daarbij wordt er wel verschil gemaakt tussen partner- en kinderalimentatie. 

Kinderalimentatie

Bij een scheiding is het betalen van kinderalimentatie verplicht. Ouders zijn namelijk wettelijk verplicht om bij te dragen aan de kosten van de opvoeding en verzorging van hun minderjarige kinderen, ook na een scheiding. Het maakt daarbij niet uit of de ouders getrouwd waren of niet. De hoogte van de kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de behoefte van het kind en de draagkracht van beide ouders. De behoefte van het kind wordt bepaald aan de hand van het netto gezinsinkomen voor de scheiding en de leeftijd van het kind. De draagkracht van de ouders wordt onder andere vastgesteld aan de hand van hun inkomen, forfaitaire lasten voor het woonbudget en zorgverzekering. Lees hier meer over het berekenen alimentatie.

Kinderalimentatie is verplicht totdat het betreffende kind 18 jaar is. Vanaf dat moment totdat het kind 21 jaar is wordt de bijdrage van ouders ‘levensonderhoud en studiekosten jongmeerderjarige’ genoemd. Zolang een kind nog geen 21 jaar is en niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien, zijn ouders verplicht hun kinderen te ondersteunen in financiële zin.

Als ouders het niet eens kunnen worden over de afspraken met betrekking tot de kinderalimentatie, kan de rechter hierover een beslissing nemen. Het niet nakomen van de betalingsverplichting kan juridische consequenties hebben, zoals een dwangsom of zelfs gijzeling.

Nog meer over kinderalimentatie weten? Lees een van onze eerdere blogs.

Partneralimentatie

Ook partneralimentatie is verplicht wanneer daar recht op is. Partneralimentatie is bedoeld om financiële ondersteuning te bieden aan de ex-partner als deze niet in staat is om zelf voldoende inkomsten te genereren om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. Hierbij wordt gekeken naar de behoefte van de ontvanger en de draagkracht van de betaler. De hoogte van de alimentatie wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren, zoals het inkomen en de gezinssituatie. Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor de duur van de partneralimentatie. De hoofdregel is dat de duur van de partneralimentatie maximaal gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Er zijn wel enkele uitzonderingen op deze hoofdregel.

Alimentatie berekenen?
Alimentatie voor kind