29 september 2022

Het verschil tussen partner- en kinderalimentatie

Partneralimentatie en kinderalimentatie zijn beiden vormen van alimentatie die na een scheiding of verbreking van de relatie betaald kunnen worden. Er zijn echter enkele belangrijke verschillen tussen deze twee vormen van alimentatie:

  1. Doel: Het doel van partneralimentatie is het bieden van financiële ondersteuning aan de ex-partner om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Het doel van kinderalimentatie is het bijdragen aan de kosten van opvoeding en verzorging van de kinderen.
  2. Berekening: De berekening van partneralimentatie en kinderalimentatie verschilt. Bij partneralimentatie wordt er gekeken naar de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige. Bij kinderalimentatie wordt er gekeken naar de behoefte van het kind en de draagkracht van beide ouders.
  3. Duur: De duur van de alimentatie kan verschillen. Partneralimentatie kan in principe maximaal gelijk zijn aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Bij kinderalimentatie duurt de verplichting tot betaling tot het kind 18 jaar is, vervolgens wordt het bijdrage levensonderhoud en studie jongmeerderjarige tenzij het kind eerder financieel zelfstandig is.
  4. Fiscale behandeling: De fiscale behandeling van partneralimentatie en kinderalimentatie is verschillend. Partneralimentatie is voor de ontvanger belastbaar als inkomen en voor de betaler aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Kinderalimentatie is voor de ontvanger niet belastbaar als inkomen en voor de betaler niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
  5. Recht: kinderalimentatie wordt gezien als dwingend recht, en geldt bijvoorbeeld voor de alimentatieverplichting van ouders ten opzichte van hun kinderen. Dit betekent dat ouders verplicht zijn om bij te dragen aan de kosten van de opvoeding en het levensonderhoud van hun kinderen, ongeacht welke afspraken er tussen de ouders zijn gemaakt. Deze verplichting kan niet worden afgezwakt of uitgesloten in een ouderschapsplan. Bij partneralimentatie (regelend recht) zijn wettelijke regels die bepalen hoe de hoogte van de partneralimentatie wordt berekend en hoe lang deze verplichting geldt, maar er is ook ruimte voor afspraken tussen de ex-partners. Als beide partijen het eens zijn over de hoogte en duur van de partneralimentatie, kunnen zij dit samen vastleggen in het convenant. Het convenant moet wel voldoen aan wettelijke regels, maar biedt meer ruimte voor maatwerk dan de dwingende regels die gelden voor kinderalimentatie. Meer weten over het recht op alimentatie? Lees een van onze eerdere blogs.
Alimentatie berekenen?
Scheiden met kinderen