24 december 2022

Herberekenen van kinder- of partneralimentatie

Alimentatie kan worden herberekend als er sprake is van een verandering in de omstandigheden van de alimentatiebetaler of de -ontvanger. Een verandering in de omstandigheden kan bijvoorbeeld zijn:

  • Een verandering in het inkomen van de alimentatiebetaler of -ontvanger, bijvoorbeeld door een nieuwe baan, promotie, of ontslag.
  • Een verandering in de gezinssituatie van de alimentatiebetaler of -ontvanger, bijvoorbeeld door hertrouwen of samenwonen met een nieuwe partner.
  • Een verandering in de kosten van levensonderhoud van de alimentatieontvanger of de kinderen, bijvoorbeeld door ziekte, handicap of verhuizing.

Als er sprake is van een verandering in de omstandigheden, kan de alimentatie worden herberekend. Dit kan op twee manieren:

  1. In onderling overleg: De alimentatiebetaler en -ontvanger kunnen samen overleggen en nieuwe afspraken maken over de hoogte en duur van de alimentatie. Bij de herberekening van de kinderalimentatie wordt er bovendien onder andere gekeken naar het inkomen van beide partijen, het aantal kinderen dat alimentatie ontvangt, de leeftijd van de kinderen en de kosten van levensonderhoud van de kinderen.
  2. Via de rechter: Als de betrokken partijen er niet in slagen om samen nieuwe afspraken te maken, kan een van de partijen naar de rechter stappen. De rechter kan dan een herberekening maken en een nieuwe alimentatiebeschikking vaststellen.

Het is belangrijk om te weten dat een verzoek tot herberekening niet zomaar kan worden ingediend. Er moet sprake zijn van een verandering in de omstandigheden die van invloed is op de hoogte van de alimentatie. Het is ook aan te raden om bij een verandering in de omstandigheden zo snel mogelijk contact op te nemen met een mediator om de mogelijkheden voor herberekening te bespreken.

Alimentatie herberekenen?
Afspraken maken over scheiden