20 mei 2024

Alles over een scheidingsconvenant

Ik had afgelopen week een kennismakingsgesprek met Jolien en Alex, ze hadden 17 jaar samengewoond en onlangs besloten om uit elkaar te gaan. Ze kwamen om informatie te krijgen over hoe het ouderschapsplan voor hun 4 kinderen eruit zou moeten zien. In het gesprek met hen besprak ik naast de bijzonderheden over een ouderschapsplan ook het belang van het goed vastleggen van afspraken. Jolien en Alex waren verbaasd, in eerste instantie gingen ze ervanuit dat als je als ‘samenwoners’ je relatie beëindigd, er geen afspraken in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd hoeven te worden.

Het belang van een scheidingsconvenant

Als scheidingsmediator zie ik vaak hoe belangrijk het is om een goed doordacht scheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst op te stellen bij een scheiding of het beëindiging van een relatie. Dit document vormt de leidraad voor de afspraken tussen beide partijen en leggen de basis voor een eerlijke en rechtvaardige afhandeling van de scheiding. In deze blog wil ik uitleggen wat een convenant inhoudt, wat erin dient te staan en waarom het zo essentieel is.

Hulp bij scheiden?

Convenant: een schriftelijke overeenkomst

Een convenant, ook wel een echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst genoemd, is een schriftelijke overeenkomst tussen twee partijen die uit elkaar gaan, scheiden dus. Het document bevat alle afspraken en regelingen met betrekking tot de scheiding, inclusief financiële zaken, bezittingen, schulden en alimentatie.

Verdeling van bezittingen en schulden

Een van de belangrijkste onderdelen van een scheidingsconvenant is de verdeling van bezittingen en schulden. Dit omvat onder andere de verdeling van de gezamenlijke woning, hypotheek, auto’s, spaargeld, inboedel en eventuele andere eigendommen. Het is essentieel dat deze verdeling eerlijk en rechtvaardig gebeurt, rekening houdend met de financiële situatie en individuele behoeften van beide partijen.

Afspraken over alimentatie en pensioen

Daarnaast moet het scheidingsconvenant ook afspraken bevatten over alimentatie. Als er sprake is van een echtscheiding of de ontbinding van een geregistreerd partnerschap kan er sprake zijn van behoefte aan partneralimentatie afhankelijk van de situatie. De hoogte en duur van de alimentatie worden vastgesteld op basis van verschillende factoren, waaronder de financiële middelen van beide partijen.

Tenslotte dienen er afspraken gemaakt en vastgelegd te worden over de opgebouwde ouderdomspensioenen en het partnerpensioen.

Bij samenwoners die uit elkaar gaan is er, tenzij er afspraken over eventuele alimentatie zijn vastgelegd in de samenlevingsovereenkomst, geen juridische basis voor partneralimentatie.

Verzekeringen en belastingen

Een ander belangrijk aspect van het scheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst zijn eventuele regelingen met betrekking tot verzekeringen, belastingen en eventuele toekomstige wijzigingen. Het is belangrijk dat alle afspraken duidelijk en concreet worden vastgelegd om misverstanden en conflicten in de toekomst te voorkomen.

Een scheidingsconvenant biedt duidelijkheid

Waarom is een scheidingsconvenant zo belangrijk? Ten eerste biedt het duidelijkheid en zekerheid voor beide partijen. Door alle afspraken schriftelijk vast te leggen, kunnen misverstanden en meningsverschillen worden voorkomen. Bovendien zorgt een goed opgesteld convenant ervoor dat de beëindiging van de relatie soepel en efficiënt verloopt, wat tijd en kosten bespaart.

Als echtscheidingsmediator stel ik voor mijn cliënten een scheidingsconvenant op, dat aan al hun behoeften voldoet en alle belangrijke zaken omvat. Mijn doel is om ervoor te zorgen dat de scheiding op een respectvolle en constructieve manier wordt afgehandeld, zodat beide partijen met vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken.

Kortom, een convenant is een essentieel document bij een scheiding, omdat het alle afspraken en regelingen tussen beide partijen vastlegt. Het biedt duidelijkheid, zekerheid en zorgt voor een eerlijke en rechtvaardige afhandeling van de scheiding.

Plan een afspraak